facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego

Numer sprawy DZP.381.081.2020.DW
Numer ogłoszenia 572041-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 14.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.08.2020 - 20:51
06.08.2020 - 20:51
14.08.2020 - 12:21
14.08.2020 - 12:21
07.09.2020 - 12:58
25.09.2020 - 13:28

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.