facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa odczynników chemicznych

Numer sprawy 160956/2023
Kategoria Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
Rodzaj zamówienia Dostawy
Termin składania ofert 30.03.2023 do - 10:00
Osoba upoważniona do kontaków Magdalena Paks
Nr telefonu 32/ 359-19-42
Adres e-mail magdalena.paks@us.edu.pl
Finansowanie ze środków UE Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
22.03.2023 - 22:03
22.03.2023 - 22:03
22.03.2023 - 22:04
30.03.2023 - 15:27
09.05.2023 - 15:26
09.05.2023 - 15:28

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.