facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa notebooka

Numer sprawy DZP.381.120.2020.DW
Numer ogłoszenia 603931-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 06.11.2020 do - 08:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
29.10.2020 - 14:59
29.10.2020 - 14:59
06.11.2020 - 10:34
19.11.2020 - 11:36
23.11.2020 - 10:42
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/bNnACraAIVY

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.