facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa mikroskopu automatycznego wraz z wyposażeniem

Numer sprawy DZP.381.092.2020.DW
Numer ogłoszenia 584729-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 29.09.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
17.09.2020 - 07:39
17.09.2020 - 07:39
23.09.2020 - 11:25
23.09.2020 - 11:26
29.09.2020 - 10:09
26.10.2020 - 09:49
13.11.2020 - 08:03

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.