facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów

Numer sprawy DZP.381.028.2019.DW
Numer ogłoszenia 535795-N-2019
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 25.04.2019 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.04.2019 - 12:17
11.04.2019 - 12:17
15.04.2019 - 13:21
15.04.2019 - 13:21
15.04.2019 - 13:22
17.04.2019 - 11:34
17.04.2019 - 11:34
17.04.2019 - 11:34
17.04.2019 - 11:34
19.04.2019 - 10:41
19.04.2019 - 10:41
19.04.2019 - 10:42
25.04.2019 - 13:32
05.06.2019 - 11:01
13.06.2019 - 10:43
13.06.2019 - 10:57
1) Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu badawczego "Czuje więc jestem” – dotyczy części A poz. 14 załącznika nr 2A do SIWZ. 2) Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu - ,,Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem – dotyczy części C postępowania. Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.