facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Numer sprawy DZP.381.058.2020.DW
Numer ogłoszenia 565185-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 04.08.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.07.2020 - 10:32
24.07.2020 - 10:32
04.08.2020 - 09:26
04.08.2020 - 09:26
08.09.2020 - 12:14
21.09.2020 - 11:08

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.