facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa generatora do lampy nanofocus

Numer sprawy DZP.381.126.2020.DW
Numer ogłoszenia 610418-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 25.11.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
17.11.2020 - 08:44
17.11.2020 - 08:44
25.11.2020 - 11:51
25.11.2020 - 11:51
26.11.2020 - 14:09
30.11.2020 - 12:53
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/DarAEH-4o1g

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.