facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa elektronicznych legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego ELSNA

Numer sprawy DZP.381.069.2020.DW
Numer ogłoszenia 572936-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 21.08.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
13.08.2020 - 11:44
13.08.2020 - 11:44
18.08.2020 - 09:17
21.08.2020 - 10:27
21.08.2020 - 10:28
14.09.2020 - 10:27
29.09.2020 - 11:33

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.