facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa drukarek 3D

Numer sprawy DZP.381.017.2019.DW
Numer ogłoszenia 521899-N-2019
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 19.03.2019 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.03.2019 - 15:21
11.03.2019 - 15:22
12.03.2019 - 15:04
19.03.2019 - 13:18
09.04.2019 - 10:45
12.04.2019 - 09:41
14.05.2019 - 14:01
22.05.2019 - 14:02
23.05.2019 - 09:45
23.05.2019 - 09:51

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.