facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa drukarek

Numer sprawy DZP.381.088.2020.DW
Numer ogłoszenia 576810-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 16.09.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
08.09.2020 - 10:10
08.09.2020 - 10:10
17.09.2020 - 08:34
17.09.2020 - 08:35
10.11.2020 - 14:45
13.11.2020 - 14:09
13.11.2020 - 15:45
24.11.2020 - 10:42
03.12.2020 - 14:59
31.12.2020 - 11:42
11.01.2021 - 10:43

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.