facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dostawa części komputerowych i serwerowych

Numer sprawy DZP.381.096.2017.DW
Numer ogłoszenia 587056-N-2017
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 27.09.2017 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
12.09.2017 - 14:11
12.09.2017 - 14:12
18.09.2017 - 14:25
18.09.2017 - 14:25
20.09.2017 - 15:16
20.09.2017 - 15:16

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.