facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa aparatów fotograficznych z akcesoriami

Numer sprawy DZP.381.136.2020.DW
Numer ogłoszenia 614667-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 02.12.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
24.11.2020 - 14:11
24.11.2020 - 14:14
27.11.2020 - 12:33
02.12.2020 - 12:42
02.12.2020 - 12:43
11.12.2020 - 11:36
21.12.2020 - 08:58
Link do transmisji otwarcia ofert: ttps://youtu.be/80o70C_rWo0

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.