facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa analizatora typu NIR

Numer sprawy DZP.381.128.2020.DW
Numer ogłoszenia 609589-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 23.11.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
13.11.2020 - 10:39
13.11.2020 - 10:40
19.11.2020 - 12:19
25.11.2020 - 08:17

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.