facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.096.2018.UGS Usługi Usługa cateringu realizowana w ramach projektu "MAK - młodzi, aktywni, kreatywni - nauczanie przez doświadczenie" Usługa społeczna
DZP.381.095.2018.UGS Usługi Usługi cateringowe Usługa społeczna
DZP.381.098.2018.UGS Usługi Organizacja 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w dniach od 13-14 stycznia 2019 r. Usługa społeczna
DZP.381.089.2018.UG Usługi Przeprowadzenie audytu badającego potrzeby i kompetencje kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni Przetarg nieograniczony
DZP.381.092.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu "Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców Usługa społeczna
DZP.381.094.2018.UGS Usługi Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego Usługa społeczna
DZP.381.088.2018.UG Usługi Usługa sprzątania i utrzymania czystości terenów zewnętrznych przy obiektach Uniwersytetu Śląskiego Przetarg nieograniczony
DZP.381.093.2018.UG Usługi Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres Przetarg nieograniczony
DZP.381.091.2018.UG Usługi Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych, dokonywanie przeglądów pogwarancyjnych w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz w Centrum Nauk Stosowanych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A Przetarg nieograniczony
DZP.381.087.2018.UG Usługi Usługi pralnicze dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego w latach 2019-2020 Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.