facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.010.2018.DW Dostawy Dostawa stacji roboczej i notebooka Przetarg nieograniczony
DZP.381.009.2018.DW Dostawy Dostawa elementów sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.008.2018.DW Dostawy Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości propagacji fali ultradźwiękowej oraz gęstości cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia oraz wysokiej temperatury Przetarg nieograniczony
DZP.381.004.2018.DW Dostawy Dostawa mikroskopu stereoskopowego Przetarg nieograniczony
DZP.381.006.2018.DW Dostawy Sukcesywne dostawy azotu ciekłego Przetarg nieograniczony
DZP.381.007.2018.DW Dostawy Dostawa systemu informacji prawnej Przetarg nieograniczony
DZP.381.001.2018.DW Dostawy Dostawa urządzeń sieciowych aktywnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.151.2017.DW Dostawy Dostawa licencji oprogramowania do badania kompetencji studentów Przetarg nieograniczony
DZP.381.153.2017.DW Dostawy Dostawa stacji roboczych Przetarg nieograniczony
DZP.381.142.2017.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych Przetarg nieograniczony

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.