facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
RU/DW/41/09 Dostawy DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH Przetarg nieograniczony
RU/DW/40/09 Dostawy DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH I AKADEMICKICH Przetarg nieograniczony
RU/DW/39/09 Dostawy DOSTAWA WIDEOPROJEKTORÓW w ramach projektu UPGOW Przetarg nieograniczony
RU/DW/38/09 Dostawy Dostawa artykułów higienicznych - ręczników papierowych Przetarg nieograniczony
RU/DW/36/09 Dostawy DOSTAWA MONOKRYSTALICZNEGO DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO Przetarg nieograniczony
RU/DW/35/09 Dostawy DOSTAWA MIERNIKÓW w ramach projektu UPGOW Przetarg nieograniczony
RU/DW/34/09 Dostawy DOSTAWA REGULATORÓW TEMPERATURY I WZMACNIACZA BIPOLARNEGO w ramach projektu UPGOW Przetarg nieograniczony
RU/DW/33/09 Dostawy DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Przetarg nieograniczony
RU/DW/32/09 Dostawy DOSTAWA SERWERA TYPU BLADE Z MACIERZĄ DYSKOWĄ Przetarg nieograniczony
NA/TŚ/40/09 Dostawy Doposażenie dyfraktometru X-Pert Pro MPD Zamówienie z wolnej ręki

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.