facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zamówienia publiczne archiwalne

Nr postępowania Rodzaj Przedmiot Tryb
DZP.381.047.2020.DW Dostawy Dostawa sprzętu RTV Przetarg nieograniczony
DZP.381.046.2020.DW Dostawy Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego Przetarg nieograniczony
DZP.381.044.2020.DW Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych: Rejestrator do mierzenia pH i temperatury, rejestrator tlenu rozpuszczonego, zestaw do pomiaru parametrów jakościowych wody Przetarg nieograniczony
DZP.381.043.2020.DW Dostawy Dostawa druków firmowych dla szkolnictwa wyższego Przetarg nieograniczony
DZP.381.041.2020.DW Dostawy Dostawa aparatów fotograficznych i kamer Przetarg nieograniczony
DZP.381.042.2020.DW Dostawy Dostawa palników laboratoryjnych Przetarg nieograniczony
DZP.381.039.2020.DW Dostawy Dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów Przetarg nieograniczony
DZP.381.033.2020.DW Dostawy Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów Przetarg nieograniczony
DZP.381.040.2020.DW Dostawy Dostawa stacji roboczej Zamówienie z wolnej ręki
DZP.381.037.2020.DW Dostawy Dostawa samochodu dostawczego Przetarg nieograniczony

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.