facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

usługa szkoleniowa: Wizyta Studyjna „Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych”

Numer sprawy 3.42/2017
Kategoria Zamówienia poniżej 30 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp)
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert 28.02.2017 do - 11:30
Osoba upoważniona do kontaków Patrycja Stefańska
Nr telefonu 32 359 1235
Adres e-mail patrycja.stefanska@us.edu.pl
Finansowanie ze środków UE „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
20.02.2017 - 12:45
20.02.2017 - 12:46
20.02.2017 - 12:46
20.02.2017 - 12:46
20.02.2017 - 12:47
20.02.2017 - 12:47
03.03.2017 - 09:26

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.