facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, (Dz. U. poz. 1735).  Rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2014 r.

Dla uczelni publicznych – jednostek sektora finansów publicznych aktualne kwoty progowe wynoszą odpowiednio:

a) dla dostaw i usług – 207 000 euro,

b) dla robót budowlanych – 5 186 000 euro.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.