facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plan zamówień na rok 2021

Informujemy, że w zakładce "Formularze, druki, plany" zamieszczony został Plan zamówień publicznych na rok 2021. Plan zamówień publicznych ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań, jest ważnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych. Planowanie ma służyć przede wszystkim prawidłowej ocenie przez zamawiającego, jaki reżim prawny w zakresie wyboru wykonawcy powinien zostać zastosowany w danym przypadku. Plan zamówień publicznych pomaga zamawiającemu ustalić rozmiar potrzeb, ich zgodność z możliwościami finansowymi w kontekście zakazu dzielenia zamówienia na części celem ominięcia stosowania przepisów ustawy, właściwy tryb postępowania, a także pozwala w odpowiedni sposób zorganizować pracę osób zajmujących się zamówieniami. Na bazie planu zamówień i kwot progowych w nim zawartych, po przyjęciu planu finansowego, sporządzony zostanie plan postępowań w rozumieniu art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a więc swoistego rodzaju harmonogram planowanych w przyszłości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Pzp i który będzie (zgodnie z założeniem Ustawodawcy) skierowany do przedstawicieli sektora MŚP.

Szczegóły na stronie  http://dzp.us.edu.pl/formularze

Plan jest widoczny dla użytkowników sieci w obrębie Uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.