facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozporządzenie w sprawie kursu euro

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.poz.1692). Aktualny kurs euro kurs złotego w stosunku do euro dla zamówień publicznych wynosi 4,2249.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.