facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat dotyczący przyjmowania korespondencji

Na podstawie par. 3 ust. 2 - 4 Zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w  organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  wydanym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), informujemy, iż wszelka korespondencja adresowana do Działu Zamówień Publicznych będzie przyjmowana za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (Bankowa 12 pok. 17).

Prosimy o nie doręczanie przesyłek za pośrednictwem sekretariatu Działu Zamówień Publicznych.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.